Mindfulness Natuur

cursus mindfulness in de natuur met coach

Lotusbloem

Gericht op: 

 GEZONDER WORDEN : 

 beter bewegen , minder stress en meer plezier 

 met Michiel Claeys

MINDFULNESS

Mindfulness is of betekent : (voldoende/genoeg) aandachtig aanwezig zijn, in het hier en nu, helder bewust-zijn.

De cursus Mindfulness Natuur is bij uitstek geschikt om je beter te voelen.

Hoe?

GEZOND

Het kan zijn dat het (soms) nodig is een aantal dingen te leren (en af te leren). 

En dat is mogelijk met deze cursus.

Lessen over: beter waarnemen, bewuster worden, het goede gezonde doen en het ongezonde/minder-goede laten ...

NATUUR / BEWEGEN

De cursus wordt gegeven in de natuur, in "Het Amsterdamse Bos". In de natuur is het makkelijker de lessen te leren en toe te passen, mindful te zijn.

Gezonder worden door wandelen / opmerkzaam bewegen / compassievol lopen (compassion means : I wish you to be free of suffering / i wish you to be happy).

Jon Kabat-Zinn : " Coming to our senses , healing ourselves and the world through mindfulness " .

Thich Nhat Hanh : Wanneer de vijver van de geest stil is , dan spiegelt de prachtige maan erin .

Eckhart Tolle : " The power of now " / De kracht van het nu .

 

Minder stress & meer succes / GOED GEVOEL / veel plezier

Minder stress en meer succes door mindfulness.

Door loopmeditatie met coach/gids goed gevoel (goed genoeg).

Je wordt er rustig van en helder; en ontspannen met blije momenten / goede perioden : genieten.

 

Programma / stappenplan :

De cursus start aan de hand van een stappenplan. Informatie over de onderdelen en oefeningen krijgt u tijdens de cursus.

  • Stap/les 1 van dit programma is ZINTUIGELIJK WAARNEMEN (= kijken/observeren/zien, horen/luisteren, voelen, ruiken en proeven) van Het Grote Geheel. Het grote geheel deel ik in in : systeem, omgeving en wisselwerking daartussen. Systeem (een deel) kan zijn : planeet Aarde of Natuur (planten, dieren en mensen) of mens. Dus focus / richt je aandacht / neem waar : omgeving , jezelf en wisselwerking (O ↔ j).
  • Stap/les 2 betreft BEWUSTER WORDEN van jezelf. Jezelf deel ik in in : lichaam, gevoel/stemming(sfeer), gedachten en gedrag (je doen en laten). Bewuster van je lichaam, wat je voelt (gevoel/gevoelens) en wat dat betekent (behoefte : wat heb je nodig? / wens : wat wil je? : doel). Concreet in les 2 : bewuster worden van lichaamshouding met behulp van (een spiegel of) iemand als spiegel/klankbord. Bewuster maken. Zo goed mogelijk begrijpen.
  • Stap 3 : (verzoek) DOEN / LATEN / ZIJN (wisselwerking).
  • Stap 4 : (leren) STOPpen.
  • Stap 5 : leren PAUZE maken: (leren) ontspannen: rust.
  • Daarna VERDER gaan (naar stap 1 enz.).

 

Kosten en/of investering:

10 euro per les van een uur. 

De lessen kunnen los gevolgd worden. Zinvol en het effectiefst is volgens mij om te beginnen bij/met les 1 (= definitie : wat is / betekent (dit voor) ... ? En beweegmeditatie)

Desgewenst kunt u daarna de volgende les volgen / zo nodig volg de volgende les.

Deze cursus bestaat uit 4 lessen. Kans op optimaal resultaat ontstaat als u de hele cursus volgt en toepast.

 

Sfeervolle locatie / verzamelen:

Aan de rand van "Het Amsterdamse Bos":

buiten bij bosingang naast Noorddammerlaan 128 in Bovenkerk/Amstelveen.

 

GEZOND BLIJVEN/ZIJN DOOR LICHAAMSBEWEGING IN NATUUR

We wandelen een uur
door de prachtige natuur!

 

Samenvatting

GEZONDER WORDEN DOOR WANDELEN / MINDFULNESS IN DE NATUUR

GroepsCursus&Training gegeven door een ervaren dokter.

Mindfulness , juiste aandachtigheid , betekent dat we ons in het moment bewust zijn van wat zich in en om en tussen ons plaatsvindt/gebeurt.

Door het volgen van deze training in de rustgevende natuur, ervaar je het positieve effect van mindfulness.

Cursistervaring : " Door met meer aandacht aanwezig te zijn in het hier en nu, in combinatie met het bewegen in de rustgevende natuur, ontwikkel je een andere houding.

Het effect van de training: je wordt er rustiger van en je ervaart helderheid, gezondheid".

 

Datum en tijd:

Zaterdag 7 april 2018 om 11 uur (les 1)

Zaterdag 14 april om 11 uur (les 2)

Zaterdag 21 april om 11 uur (les 3)

Zaterdag 28 april om 11 uur (les 4)

 

Informeren en deelnemen:

Om te bespreken hoe dit programma aansluit bij u : bel 020 6 44 44 65 : Michiel Claeys.

Voor meer informatie kun je googelen op michielclaeys.

Per datum is er ruimte voor maximaal 8 deelnemers.

Gezonder door mindful bewegen en zijn in natuur.

 Wilt u deelnemen ? Reserveer een plekje voor datum :  info@mindfulness-natuur.nl